Home Page Image

Biuro czynne:
poniedziałek,
środa,
czwartek
od 11:00-15:00

Dyżur
prezesa:
środa
13:00-15:00

zpap poznań
zpap poznań
zpap poznań
zpap poznań
zpap poznań
zpap poznań
zpap poznań
zpap poznań
zpap poznań

www.galeriaujezuitow.lap.pl
 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !

Ciągle nie ma jasności w kwestii lokali wynajmowanych od miasta przez ZPAP, które bezumownie zajmuje Piotr Zyznawski reprezentujący Grupę Artystyczną ZAK. Pozwany przez nas Piotr Zyznawski przeciąga rozprawy stosując kruczki proceduralne. Ostatnio wykorzystał śmierć kol. Zdzisława Filipiaka wnosząc o zawieszenie rozprawy apelacyjnej o eksmisję z powodu rzekomego braku osobowego w Zarządzie Okręgu.
Zarząd Okręgu Poznańskiego ZPAP ciągle zajmuje się powyższymi sprawami, poświęcając im dużo czasu. Zarząd odbył między innymi spotkania z wiceprezydentami Miasta Poznania Mirosławem Kruszyńskim i Sławomirem Hincem oraz z dyrektorem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych - Jarosławem Puckiem.

W naszym Okręgu została przeprowadzona Kontrola Głównej Komisji rewizyjnej, która zakończyła się dla nas pozytywnie. Pozytywne jest także to, iż Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków zaczął nas wspierać w rozprawach z Piotrem Zyznawskim.
Pomimo trudności – zwłaszcza finansowych Zarząd Okręgu prowadzi działalność statutową organizując wystawy, sympozja, plenery i jubileusze. Główna Komisja rewizyjna dobrze oceniła tę działalność.
W kwietniu 2011 r. Zarząd Okręgu Poznańskiego ZPAP otrzymał Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Włączyliśmy się także w obchody rocznicy 100 lat ZPAP. Została opracowana historia Okręgu Poznańskiego ZPAP i zamieszczona w wydawnictwie zrealizowanym przez Zarząd Główny ZPAP. W listopadzie br. odbędzie się wystawa prac artystów poznańskich w Galerii Profil w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Kuratorem tej wystawy jest wiceprezes ds. artystycznych Okręgu Poznańskiego ZPAP kol. Waldemar Idzikowski.

Wielką stratą dla naszego Okręgu jest śmierć kol. Zdzisława Filipiaka, który zginął w wypadku samochodowym podczas działań na rzecz naszego Stowarzyszenia. W dniu 6.09 2011 r. Zarząd Okręgu Poznańskiego ZPAP powołał na członka Zarządu kolejną osobę z listy według, ilości uzyskanych głosów na Walnym Zebraniu Członków - kol. Ludomira Gałdowskiego.

Sytuacja finansowa Okręgu jest ciężka, w związku z czym apeluję o uregulowanie zaległych i terminowe płacenie składek członkowskich.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę wraz z Zarządem Okręgu Poznańskiego ZPAP dobrego, obfitującego w sukcesy i dobre wydarzenia Nowego Roku 2012


Z koleżeńskim pozdrowieniem :
Prezes Okręgu Poznańskiego
Andrzej Maciej Łubowski

_______________________________________________________________

Nowy Zarząd:
 
Andrzej Maciej Łubowski - prezes
Waldemar Idzikowski - wiceprezes ds. artystycznych
Arkadiusz Marcinkowski - skarbnik
Bogusława Koszałka - sekretarz
Włodzimierz Mazanka - członek
Ludomir Jan Gałdowski - członek

katalog multimedialny - artyści poznania